• Välkommen till RL Bygginspektion AB

  – Ett välmeriterat företag för kontroll, projektledning och byggledning

 • Välkommen till RL Bygginspektion AB

  – Alla typer av besiktningar såsom nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader. Kontor, industri, sjukhus, bostäder samt småhus.

 • Välkommen till RL Bygginspektion AB

  – Balkonger, fönsterbyten, målning och putsade fasader. Kontroller av pågående utförande samt erforderliga besiktningar.

 • Välkommen till RL Bygginspektion AB

  – Besiktningar av skador på byggnader inkl. värderingar och tidplaner för återställandet.

 • Välkommen till RL Bygginspektion AB

  – Certifierad kontrollansvarig (Behörighet N), Kvalitetssystem, Kvalitetsplaner, Kontrollplaner.

 • Välkommen till RL Bygginspektion AB

  – Tekniska värderingar i samband med utredningar i tvistemål. (inkl. upprättande av kalkyler).

 • Välkommen till RL Bygginspektion AB

  – Rådgivning och tjänster i samband med uppförande av småhus i privat regi.

 • Välkommen till RL Bygginspektion AB

  – Byggledning, projektledning, kontroll vid vid uppförande och ombyggnad av alla typer av byggnader. Även installationsförnyelser i bostadsrättsföreningar.

 • Välkommen till RL Bygginspektion AB

  – Samordningskontroll av tekniska anläggningar i alla former av byggnadsentreprenader. CE-Märkning av installationer.

RL Bygginspektion utför uppdrag inom följande områden