Ombyggnad av flerfamiljshus, Solna


  • Stambyte
  • Fasader
  • Yttertak
  • Gårdar

Utfört perioden 2007