Ombyggnad av flerfamiljshus, Traneberg


  • Stambyte
  • Nya kök
  • Ny ventilation
  • Portar
  • m.m.

Utfört perioden 2005 – 2007

  • Fasadrenovering flerfamiljshus Traneberg

Utfört 2009