Ombyggnad av lägenheter, Traneberg


Nya balkonger
Fönster och fasader
Flerfamiljshus

Utfört 2009