Ombyggnad gårdsbjälklag över garage o källare, Östermalm


Ombyggnad gårdsbjälklag över garage och källare, div kontrolluppdrag
utfört  2010 – 2013