Omputsning av husfasader, Essingen


Omputsning av 2 st husfasader, nya balkonger samt byte av yttertak
Utfört 2012-2013