Stambyte 31 lägenheter, Solna


Stambyte 31 lägenheter, elsystem och balkonger
Utfört 2011 – 2012