Stambyte 62, Solberga


Stambyte 62 lägenheter, nya huvudleningar el, ny fjärrvärmecentral
Utfört 2010