Tillbyggnad av butikslokaler, Södermalm


Tillbyggnad av butikslokaler/påbyggnad gård, ny fjärrvärmecentral
Utfört 2009

Reparation av gårdsfasader
Utfört 2011