Utbyte av fönsterpartier, ny fjärrvärmecentral, mm, Södermalm


Utbyte av fönsterpartier, ny fjärrvärmecentral, ombyggnad vind/källare samt renovering av
putsade fasader
Utfört 2011-2013